Tipsa oss!

Enbart en fil.
Begränsning 16 MB.
Tillåtna filtyper: jpg, jpeg, pdf.
Dataskyddspolicy

Villkor

Genom att prenumerera på ByaNytt och/eller KustNytt godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.


Dataskyddsbeskrivning för Kustmedia Ab Oy:s prenumerantregister

Datum för uppgörande 20.4.20181. Registeransvarig:

Kustmedia Ab Oy (FO-nummer 0628198–2)

Marknadsvägen 3

65610 KORSHOLM

+358 10 3111 900

info@kustmedia.fi

www.byanytt.fi

www.kustnytt.fi

 

2. Registrets namn: Kustmedia Ab Oy:s prenumerantregister

 

3. Registrets ändamål: Distribution av ByaNytt och/eller KustNytt, uppgörande av statistik, lotterier och tävlingar, skötsel av kundförhållanden, fakturering och förnyelsefakturering.

 

4. Uppgifter som finns i registret: Prenumerantens namn, adress, språk, uppgifter om vilken tidning kunden har beställt, eventuella e-fakturauppgifter, eventuell e-postadress, eventuellt telefonnummer och eventuella uppgifter om specialarrangemang.

 

5. Regelmässiga uppgiftskällor: Personuppgifterna som lagras i registret fås av den registrerade själv eller dennes anhörig eller av person som vill ge våra produkter i gåva åt den registrerade personen i fråga. Uppgifterna kontrolleras i vissa fall från nummerupplysning.

 

6. Utlämnande av uppgifter: Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Botnia Print Oy Ab 2441816–1, samt distributören PPP Finland Oy 2824161–5 som i sin tur i vissa fall överlämnar uppgifterna för distribution till Posti Group Abp.

 

7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES: Kustmedia Ab Oy överlåter inte uppgifter utanför EU eller EES.

 

8. Principerna för skyddet av registret: Enbart ett fåtal personer inom organisationen har tillgång till registret. Registret är beskyddat med lösenord och samtliga användare har individuella lösenord. Servern på vilken registret finns skyddas med brandmur.

 

9. Den registrerades rättigheter: Som kund har du rätt att när som helst kontrollera vilka personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter innehåller felaktigheter eller ofullständigheter, kan du begära att få dem korrigerade.

 

Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter överförs till ett annat företag eller tas bort ur registret, förutsatt att inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre.

 

Du har rätt att förbjuda att personuppgifterna behandlas och att begränsa behandlingen av personuppgifterna. Observera dock att detta i vissa fall kan förhindra eller begränsa oss att utföra de tjänster som du har beställt.

 

10. Att spara personuppgifter: Personuppgifterna sparas enbart så länge som de kan anses behövas för de ändamål som beskrivs i den här dataskyddsbeskrivningen, såvida inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre.

 

11. Automatiserat beslutstagande och profilering: Vi använder oss inte av automatiserat beslutstagande eller profilering.

 

12. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen: Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas från och med ovannämnda datum. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen kan göras emellanåt och du bör därför regelbundet kontrollera den nyaste versionen av dataskyddsbeskrivningen.13. Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.