Utgivningsdagar

ByaNytt & KustNytt utkommer med 10 nummer/år.

Utgivningsdatum 2022

 

ByaNytt

Nr 1                     Hälsa & välmående, Utkommer 27.1

Nr 2                     Bygga & Renovera,  Utkommer 24.2

Nr 3                     Teknik & Utveckling, Utkommer 24.3

Nr 4                     Mat & Dryck, Utkommer 21.4

Nr 5                     Trädgård & Uteliv, Utkommer 19.5

Nr 6                     Sommarliv, Utkommer 16.6

Nr 7                     Utbildning & Företagande, Utkommer 1.9

Nr 8                     Hus & Hem,  Utkommer 29.9

Nr 9                     Vörå, Utkommer 27.10

Nr 10                  Vinterliv , Utkommer 24.11

 

KustNytt

Nr 1                     Hälsa & välmående, Utkommer 10.2

Nr 2                     Bygga & Renovera, Utkommer 10.3

Nr 3                     Teknik & Utveckling, Utkommer 7.4

Nr 4                     Mat & Dryck, Utkommer 5.5

Nr 5                     Trädgård & Uteliv, Utkommer 2.6

Nr 6                     Sommarliv, Utkommer 30.6

Nr 7                     Utbildning & Företagande, Utkommer 15.9

Nr 8                     Hus & Hem, Utkommer 13.10

Nr 9                     Närpes, Utkommer 10.11

Nr 10                  Vinterliv, Utkommer 8.12