Utgivningsdagar

ByaNytt & KustNytt utkommer med 10 nummer/år.

Utgivningsdatum 2021

Nr.  | ByaNytt | KustNytt

1. Hälsa och välmående, 28.1 | 11.2

2. Bygga och renovera, 25.2 | 11.3

3. Teknik, 25.3 | 8.4

4. Mat och Dryck, 22.4 | 6.5

5. Trädgård och Uteliv, 20.5 | 3.6

6. Sommarliv, 17.6 | 1.7

7. Hus och Hem, 26.8 | 9.9

8. Företagande / Utbildning, 23.9 | 7.10

9. Vörå-, Närpesbilaga,  21.10 | 4.11

10. Vinterliv, 25.11 | 9.12