Utgivningsdagar

ByaNytt & KustNytt utkommer med 10 nummer/år.

Utgivningsdatum 2024

ByaNytt

Nr 1                     Hälsa & välmående                   Utkommer       31.1

Nr 2                     Bygga & Renovera                     Utkommer       21.2 

Nr 3                     Vårtider & Fritid                          Utkommer       20.3

Nr 4                     Mat & Dryck                                 Utkommer       17.4

Nr 5                     Trädgård & Uteliv                       Utkommer       15.5

Nr 6                     Sommarliv                                     Utkommer       12.6 

Nr 7                     Fritid & Hobby                               Utkommer       28.8

Nr 8                     Hus & Hem                                   Utkommer       25.9

Nr 9                     Vörå                                                Utkommer       23.10 

Nr 10                  Vinterliv                                         Utkommer       27.11

 

KustNytt

Nr 1                     Hälsa & välmående                   Utkommer       7.2

Nr 2                     Bygga & Renovera                     Utkommer       6.3 

Nr 3                     Vårtider & Fritid                          Utkommer       3.4

Nr 4                     Mat & Dryck                                 Utkommer       2.5

Nr 5                     Trädgård & Uteliv                       Utkommer       29.5

Nr 6                     Sommarliv                                     Utkommer       26.6 

Nr 7                     Fritid & Hobby                              Utkommer       11.9

Nr 8                     Hus & Hem                                   Utkommer       9.10

Nr 9                     Närpes                                           Utkommer       6.11 

Nr 10                  Vinterliv                                         Utkommer       11.12