Kontakt

Chefredaktör: Lisbeth Bäck, lisbeth@kustmedia.fi, 06 3441813, 050 026 7119

Redaktör: Jennifer Hägen, jennifer@kustmedia.fi, 06 3441815

Ombrytning: Maria Lillås, maria@kustmedia.fi, 06 3441830

Prenumerationer: Tomas Bäck, tomas@kustmedia.fi, 0 63441814

Annonsförsäljning: Tina Westergård, tina@kustmedia.fi, 0 44 4938712