Prenumerationsannons 2023

Prenumerera digitalt!

Du kan köpa både prenumeration (enbart ByaNytt) och lösnummer digitalt (ByaNytt och KustNytt).

En digital prenumeration gäller 10 nummer åt gången och du får ett läskonto på Issuu där tidningarna sparas. Du kan alltså läsa dem om och om igen.

En digital prenumeration är smidig. Du missar inget nummer och får tidningen genast den kommer ut. Du kan läsa den överallt och det är ett speciellt attraktivt alternativ för dig som bor utomlands men ändå vill följa med vad som händer i hembygden.

En digital prenumeration är prisvärd eftersom du inte behöver betala porto.

Köp digitala lösnummer här

Prenumerera digitalt här

-  Välj senaste numret av ByaNytt och välj alternativet Buy for 4,90

- Välj sedan Subscribe to Kustmedia och get 10 issues for 49 €

- Prenumerationen startar genast