Österöbutiken - en överlevare

Österöbutiken - en överlevare

Bybutikerna i vårt land blir successivt allt färre i takt med den tilltagande centraliseringen. Skärgårdens Handelskompani i Österö hör till de aktörer som hittills har klarat av att trotsa den negativa trenden.

Gemytligt och familjärt i motsats till stressigt och anonymt. Det är det första intrycket av den miljö som ramar in tillvaron på Skärgårdens Handelskompani, i folkmun kallad Österöbutiken. Här kan permanent bosatta skärgårdsbor, sommarstugeägare och andra gästande personer konsumera livsmedel, vardagliga bruksvaror, bränsle och gas. Det senaste tillskottet i serviceväg är ett medicinskåp i Vörå apoteks regi. Längst inne i affären finns ett hörn där största delen av byns karlar brukar samlas vid niotiden på lördagsmorgnarna för att dricka kaffe och ”förbättra världen”.

– Under sommarmånaderna kan deltagarna i gubbdagisträffarna sitta på terrassen som byns samfällighet har byggt intill butiksbyggnaden, säger butiksföreståndaren Inga-Lisa Koivisto.

De närliggande hyllorna i kaféhörnan är reserverade bland annat för byggnadstillbehör såsom spikar och skruvar samt olika slags maskinoljor.

– Järnhandelsverksamheten i affären var klart större tidigare. Det är inte längre lönsamt att satsa på en sådan avdelning, inflikar Per Jofs, styrelseordförande för Skärgårdens handelskompani.

Ett yttre trumfkort som ger Österöbutiken en påtaglig dos idyllisk ”Saltkråkanstämning” är att det går att anlända till affären sjövägen.

– Sommartid är det vanligt att båtfolk kommer hit från grannbyarna för att handla. De lägger till vid bryggorna nere vid den närliggande havsviken, säger Inga-Lisa.

Under den gångna sommaren har ett extra dragplåster utgjorts av att den lokala fiskaren Mikael Svanbäck har idkat försäljning utanför butiken på helger, tillägger Inga-Lisa och Per.

Skärgårdens Handelskompani är grundat 1949. Därmed är det en 71-årig lokal handelstradition som Österöbutiken på seglivat vis håller på fötter.

Inga-Lisa Koivisto har varit butiksföreståndare i Österö i 25 år.
Inga-Lisa Koivisto har varit butiksföreståndare i Österö i 25 år. Hon trivs utmärkt och säger att hon tänker fortsätta så länge som hälsan står henne bi.

Med tanke på att avståndet till de närmaste grannaffärerna i Maxmo och Oravais är upp till 35 kilometer är bybutiken tveklöst ett mycket viktigt servicecenter i den yttersta Maxmo-skärgården.

Skärgårdens Handelskompani är ett aktiebolag som till största delen ägs av byborna. Det är lokalbefolkningens lojalitet som är A och O för att Österöbutiken överhuvudtaget ska kunna existera i dessa tider av hård centralisering.

– Det är i första hand Österö och Västeröbor som handlar här. Efter att Särkimobutiken lades ner för några år sedan har vi fått en del kunder också från det området, säger Inga-Lisa Koivisto.

– Vi kan förstås inte hålla jämna steg med större konkurrenter i fråga om utbud och priser. Förhoppningen är att byborna åtminstone köper någonting i byns affär, säger Per Jofs.

Inga-Lisa Koivisto har verkat som butiksföreståndare i Österö i 25 år. Hon trivs utmärkt med sitt arbete som hon beskriver som intressant, omväxlande och framför allt socialt i den trygga ”alla känner alla”-miljö som fortfarande präglar bysamhället i Österö.

Inga-Lisa jobbar ensam i affären till vardags. Sommartid brukar handelskompaniet rekrytera två sommararbetare. Detta möjliggör samtidigt att Inga-Lisa kan ta ut sin lagstadgade semester.

– Den här verksamheten skulle inte bli till någonting utan Inga-Lisas långvariga insatser, betonar Per Jofs.

– På somrarna brukar det ske ett klart uppsving i omsättningen på grund av att många sommarstugeägare vistas i trakten. I år valde många att stanna längre på stugorna än normalt på grund av coronapandemin. Det är något som har inverkat positivt på vår verksamhet, säger Per.

I början av det innevarande året hörde Österöbutiken till de glesbygdsbutiker som beviljades statligt stöd för upprätthållande av sina verksamheter.

– Olika kriterier skulle uppfyllas framför allt i fråga om avstånd och erbjudna servicefunktioner. De statliga pengarna har varit till förvånansvärt stor hjälp på driftsidan. Några renoveringar av fastigheten har vi dock inte haft råd med på sistone.

– De senaste förbättringarna i fastigheten är effektivering av butikens kyldisksanläggningar samt anskaffning av luftvärmepumpar. Huset uppvärms i övrigt med olja. Försäljningsmässigt har Österöbutiken gått på minus under de senaste åren. Det hela har kunnat balanseras ekonomiskt av att handelskompaniet äger både butiksfastigheten och den tillhörande tomten.

– För cirka tio år sedan anslöt vi oss till Tarmo-kedjan på grund av K-kedjans dyrare marknadsföringsavgifter. Övergången har varit ett mera förmånligt alternativ för oss, säger Per.

Apropå framtiden uttalar sig Per försiktigt. Det gäller att ta ett år i taget. Handelskompaniet önskar att det blir en fortsättning på det ekonomiska stödet från staten.

– Efter att vi beviljades det första stödet har vi blivit tillsända en rad följdfrågor om hur läget utvecklas.

– Framtiden för verksamhet ser inte allt för ljus ut. Befolkningen minskar och åldras här ute och det skulle behövas en större köptrogenhet. Det skulle behövas en ökad inflyttning till det här området, säger Per.

I samband med ByaNytt-intervjun sticker sig några kunder intill affären.

– Butiken är mycket viktig. Jag brukar handla här varje vecka, säger Västeröbon Stig Östman. Paret Mats och Anneli Fors vistasmycket på sitt sommarställe på Måsasholmen i Österö. Mats är bördig från Nykarleby men mantalsskriven i Stockholm. Anneli är ursprungligen från Kemi men uppvuxen i Esbo.

– Vi brukar vara på Måsasholmen upp till en tredjedel av året. Bybutiken betyder allt för oss. Här kan man skaffa livets nödtorft och annat i serviceväg. Jag brukar också sätta full tank i bilen ibland, säger Mats Fors. Österöbutiken har övergått till vintersäsong från och med den första september. Det innebär en timme kortare öppettider till vardags och man håller stängt på onsdagar samt söndagar.

 

Text och Foto: Joakim Snickars

Fler artiklar från ditt närområde
Unfortunately, there is no related content yet. Stay tuned!