Företagarparet tillsammans med Annette Ömossa, som ansvarar för kundbetjäningen i affären.

Toppmodern teknik för bästa möjliga syn

I 70 år har Närpes med omnejd betjänats av det lokala optikerföretaget Nygårds Optik. Mycket har hänt sedan företaget grundades 1951, och den tekniska utvecklingen inom branschen har varit stor. Så pass stor att en förra generationens optiker förmodligen inte ens skulle kunna göra en synundersökning med dagens utrustning.

Nygårds Optik ägs idag av Marica och Peter Häggqvist, båda två också verksamma i butiken.  Det var Maricas morfar och mormor Levi och Alfhild Nygård som grundade företaget 1951, som alltså firar 70-årsjubileum i år.

Inledningsvis var affären en urmakeriaffär men utökades senare med den optiska biten. Maricas föräldrar Kerstin och Ernst-Erik Westerback tog senare över och nu betjänar tredje generationens optiker.

 

Toppmodern teknik

Marica, som är utbildad optometrist, är den som utför alla synundersökningar, medan maken Peter ansvarar för slipningen av alla glas – något som görs i affären.

– Jag är skolad på plats och har jobbat här i elva år nu, berättar Peter, som också reparerar glasögonbågar vid behov.

När en kund kommer för att skaffa nya glasögon bör en syndundersökning alltid göras om det gått mer än sex månader sedan den förra gjordes.

– Vi börjar alltid med att kontrollera synen med den automatiska autorefraktometern som ger ett ungefärligt resultat och även mäter ögontrycket. Därefter görs en individuell synundersökning, numera med en toppmodern foropter, berättar Marica.

 

Större precision i styrkan

Foroptern införskaffades i höstas och Nygårds Optik var då det första företaget i Finland med en sådan.

– Den är både snabbare och noggrannare, kan jämföra tidigare styrka med nuvarande och med hjälp av så kallad AVA-teknik kan man få mycket mer precisa resultat istället för att öka eller minska styrkan med 0,25 steg, såsom tidigare, förklarar hon vidare.

Väljer man att använda sig av AVA-tekniken blir således också själva glasen mer exakta, men också aningen dyrare.

– De mera individuellt anpassade glasen mäts i en särskild apparat som tar kundens synbeteende i beaktande. Således får kunden ett glasögonpar som är mera personligt anpassat, tillägger Peter.

 

Teknik kräver skolning

A och O i branschen är att hålla sig uppdaterad med teknologin, och för att vara godkända som optiker av medicinalstyrelsen i Finland krävs årligen vissa skolningspoäng.

– Vi fortbildar oss regelbundet, och när ny utrustning införskaffas ingår alltid specifik skolning i investeringen, berättar Marica.

Inte enbart synundersökningarna, utan även själva glasslipningen är datastyrd idag.

– Glasen beställs direkt i datorn och kommer sedan oslipade till oss per post. De formslipas efter den valda bågen och vi använder oss av franska, internationellt erkända Essilor-glasen, berättar Peter vidare.

De kundspecifika måtten och parametrarna knappas in i datorn, varefter glasen slipas enligt detta i maskin. Vill man fortsätta att använda sina gamla bågar går också det bra, glasen anpassas då efter dem och vid behov kan Peter även reparerar trasiga bågar.

 

Trenderna kommer västerifrån

Trender kommer och går även då det gäller glasögon, och här i Österbotten kommer influenserna oftast från vårt västra grannland.

– Det har ganska länge varit populärt med runda bågar nu, men nu syns allt mer kantigt och även mer metall igen, konstaterar Marica.

– Det är markanta skillnader i hurudana bågar som säljs här jämfört med i östra delen av landet, fortsätter hon. Där köper optikerföretagen in helt andra typer av bågar, vilket förmodligen beror på de intryck vi får från Sverige.

– Viktigast är ändå att bågarna sitter bra och att man själv trivs i dem, menar Peter, som poängterar att glasögon är ett synhjälpmedel.

– Vid en viss ålder kan man kanske aldrig få tillbaka 100 procent av sin syn, även med de bästa glas – det är viktigt att komma ihåg. Det kan finnas underliggande sjukdomar bakom, och då måste dessa utredas också.

 

Kvalitet och noggrannhet

Har man nedsatt syn vid synundersökningen och det finns misstanke om någon bakomliggande sjukdom, rekommenderas alltid att man besöker ögonläkare utifall att det behövs remiss för någon form av vidare undersökning eller eventuellt operation. Ögonläkare har mottagning hos Nygårds Optik med jämna mellanrum.

Att tänka långsiktigt och erbjuda framsynta lösningar är Nygårds strategi och man har valt att prioritera kvalitet på alla produkter man säljer. Här blir man bemött professionellt och med omtanke, och det bästa företagarparet Häggqvist vet är att se en nöjd kund lämna butiken med ett nytt par välutprovade glasögon.

 

Text och foto: Anna Sand

Marica Häggqvist, optometrist och ägare till Nygårds Optik, utför numera alla syndundersökningar med en toppmodern foropter
Marica Häggqvist, optometrist och ägare till Nygårds Optik, utför numera alla syndundersökningar med en toppmodern foropter. Den kan mäta synen mycket mer noggrant och man inte längre bunden till att justera den med 0,25 enheter varje gång.

Optometrist = En optometrist är en optiker med specialistkompetens inom okulär farmakologi, ögats sjukdomar, barns syn och synutveckling, samt neurologiska förändringar som påverkar synen.

Autorefraktometer = En autorefraktor eller automatiserad refraktor är en datorstyrd maskin som används under en ögonundersökning för att ge en objektiv mätning av en persons brytningsfel och recept för glasögon eller kontaktlinser.

Foropter = En foropter är en testanordning för ögonen. Den används ofta av ögonvårdspersonal under en ögonundersökning och innehåller olika linser som används för att bryta ögat under syntestning, för att mäta en individs brytningsfel och bestämma hans eller hennes glasögonrecept.

Fakta från Wikipedia.