fyra unga människor

Stor efterfrågan på IT-kunnande skapar ny utbildning

Det finns en stor efterfrågan på IT-kunnande i Österbotten. Den kontinuerliga digitaliseringen av tjänster och produkter inom energiklustret i regionen har lett till ett växande behov av IT-kunskap.

Yrkeshögskolan Novia får utbildningsansvar för yrkeshögskoleexamen inom Ingenjör (YH), informations- och kommunikationsteknik. Utbildningen placeras i Vasa och inleds 2023. Utbildningsspråk blir svenska och engelska. 

För att öka tillgången på IT-kompetens för näringslivet har Yrkeshögskolan Novia ansökt om att utbilda ingenjör (YH) inom informations- och kommunikationsteknik. Novias ansökan stöds på bred front av näringslivet. Högskolan har en stark regional roll gällande tillgång på arbetskraft och står för varannan nyutexaminerad ingenjör som anställs i landskapet. Den nya utbildningen Ingenjör (YH), informations- och kommunikationsteknik kommer fokusera på industriell IT, Internet of Things (IoT) och Artificiell Intelligens (AI).

”Efterfrågan på ingenjörer från Novia har länge överskridit de volymer som vi kunnat utbilda. Att vi nu kan komplettera vårt utbildningsutbud med ingenjörer inom informations- och kommunikationsteknologi kommer att främja digitaliseringen inom regionens företag och stärka konkurrenskraften. Vi är tacksamma över det starka stöd vi fått från näringslivet”, säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Innehållet i den nya utbildningen som erbjuds från 2023 kommer att utformas i samråd med näringslivet för att säkerställa att industrin specifikt får sådan relevant IT-kunskap som de behöver. Utbildningen är samtidigt ett komplement till Novias strategiska satsning på tillämpade intelligenta system.

”Fokus kommer att ligga på att erbjuda spännande ny kunskap inom moderna IT-verktyg och lättanvända applikationer för grafiska och visuella tillämpningar gällande t.ex. både AI och Big data. Programmering sker med inriktning på DevOps och datasäkerhet och inom utbildningen kommer det även att erbjudas möjlighet att studera en modul på 15 studiepoäng som ger färdigheter för spelprogrammering,” kan prefekt Kristian Blomqvist berätta.

 

Sammanställning av pressmeddelande: Jennifer Hägen 

Pressbilder från Novia/Linus Lindholm