Fyra personer framför en skolbyggnad i slutskedet av renovering

Gymnasiet i Petalax fyller 50 år!

Det har gått ett halvt sekel sedan Malax- och Korsnäsborna fick ett alldeles eget gymnasium när Gymnasiet i Petalax grundades, geografiskt beläget mitt emellan de båda kommunerna. Malax var en av de första landsbygdskommunerna i Svenskfinland med ett eget gymnasium och sedan starten 1971 har cirka 1 700 elever fått vita mössan här.

Valet av placeringsort, och även namn, gjordes för att gymnasiet skulle betjäna även Korsnäs kommun samt dåvarande Bergö och Pörtom kommuner De första 14 åren verkade gymnasiet i Petalax ungdomsgård, men 1985 fick man flytta in i en helt ny byggnad på skolbacken. Sitt 50-årsjubileum får man nu fira med att ännu en gång flytta in i en helt ny skolbyggnad.

 

Viktigt ställningstagande

Grundandet av gymnasiet hade stor betydelse för att de unga här på landsbygden skulle få samma möjligheter till en akademisk utbildning som ungdomarna i stan, konstaterar rektor Margareta Bast-Gullberg. På sikt har det också varit avgörande för att vi ska ha svensk- och tvåspråkiga tjänstemän på högre nivå, fortsätter hon.

– Det var ett viktigt ställningstagande då av de som var engagerade i frågan och utbildningspolitiken. Det faktum att 1 700 studenter dimitterats på dessa 50 år visar att det fanns ett tydligt behov av gymnasiet, tillägger Margareta.

Det finns en uppenbar efterfrågan på det lilla extra

en plakett till minne av gymnasiets grundande
Foto: Anna Sand

Dubbel orsak att fira

Jubileumsåret kunde knappast ha fått en finare kröning än med flytten till den nya skolbyggnaden, som sker i juni, kort efter skolavslutningen.

– Det är fantastiskt roligt att det råkade bli så här, ler Margareta. Byggnaden överlåts till kommunen den 4 juni och den 17 augusti inleds höstterminen med kaffe och tårta till all personal och alla studerande. Någon gång under höstterminen ska vi fira med en jubileumsfest, och en arbetsgrupp finns tillsatt för det här ändamålet, fortsätter hon.

Beroende på hur coronasituationen då ser ut är formerna för firandet inte ännu fullständigt klara, men man hoppas kunna ordna en fysisk fest.

– Det finns också ett stort intresse från olika håll att komma på besök och ta del av alla nya lösningar i den nya byggnaden, och förhoppningsvis kan vi i höst ta emot olika gäster och grupper.

Elever i labbrockar utför experimet
Foto: Gymnasiet i Petalax

Ny linje startas upp

I planeringen av den nya skolan har både studerande och personal involverats, och de har fått möjlighet att sätta sin egen prägel på husets interiör, färgskala och möblering. Med nya klassrum och nybyggda lokaler ska Gymnasiet i Petalax erbjuda en framtidsfokuserad och modern utbildning i syfte att förbereda studerande för både studentexamen, fortsatta studier och ett liv som en global medborgare på ett helt nytt sätt – i höst startar nämligen en helt ny, tvärvetenskaplig linje på gymnasiet.

– Vi har redan under flera år haft inslag av tvärvetenskap i gymnasiet, främst i form av olika projekt. Apollo-projektet, där vi studerade rymden ur olika ämnesperspektiv, kulminerade i en Florida-resa, berättar Margareta.

Som första gymnasium i landet kan man nu också erbjuda en tvärvetenskaplig linje som alternativ till det vanliga, allmänna gymnasiet och linjen lockade så många sökande att alla som sökte tyvärr inte fick en plats.

– Det finns en uppenbar efterfrågan på det lilla extra då det gäller gymnasiestudier och det finns stora fördelar med den här typen av studier, både för studentexamen och fortsatta studier, avslutar Margareta.

 

Text: Anna Sand

Fotot i början av artikeln är taget av Anna Sand och det är studerande Oscar Herrgård och Magnus Lattu tillsammans med rektor Margareta Bast-Gullberg och vice rektor Simon Hansell framför den nya skolbyggnaden, som överlåts till kommunen i början av juni 2021.