Från vänster Håkan Jäntti från Malax lokal-tv, Kamraternas ordförande Jarl Silfver och föreningens senaste medlem Leif Skinnar. Jarl håller upp en karta där den karelska orten Jandeba är utprickad.

Frontveteranföreningen Kamraterna förvaltar lokala krigsminnen

Med dokumentärfilmen ”Minnen från krigen” vill Frontveteranföreningen Kamraterna förhindra att Malaxbygdens uppoffringar under de senaste krigen faller i glömska. I filmen framför Leif Skinnar den egenhändigt komponerade låten ”En gammal man”. Vinterkrigsceremonin i Malax 2020 inspirerade Leif Skinnar att vässa låtskrivarpennan.

På självständighetsdagen 2020 var det premiärvisning av den 52 minuter långa dokumentärfilmen ”Minnen från krigen” i Malax lokal-tv. Filmen speglar Malaxbygdens förluster och svåra minnen från vinterkriget och fortsättningskriget. Under det tre och en halv månad långa vinterkriget stupade 55 man från Malaxtrakten. I samband med fortsättningskriget gav 62 Malaxsoldater sina liv för fosterlandet. ”Minnen från krigen” har förverkligats genom ett samarbete mellan Frontveteranföreningen Kamraterna och Malax lokal-tv.

– Vi har filmat den ceremoni som hölls vid krigargravarna vid Malax kyrka den 13 mars 2020. Föreningens ordförande Jarl Silfver berättar om Malaxbygdens förluster under de senaste krigen- men också till exempel om de österbottniska truppernas positioner och förflyttningar över Karelska näset under fortsättningskriget, säger Leif Skinnar som också berömmer det visuella bildmontage som finns tillgängligt i filmen.

Kamera- och redigeringsarbetet har gjorts av Håkan Jäntti som är profilerad som en eldsjäl på Malax lokal-tv.

– Filmen har visats två gånger hittills. Malax lokal-tv har utsändningar på söndagskvällar och innehållet går i repris på tisdagskvällar. Filmen kan också ses via lokal-tv:ns hemsida. Men detta förutsätter registrering av användarna.

– Att dokumentera och förvalta krigsminnen av det här slaget är något som jag finner mycket viktigt, betonar Håkan i samma veva.

”Minnen från krigen” har hittills visats även av lokala tevestationer i Sundom och Petalax. Filmmakarna ser gärna att fler stationer uppmärksammar produktionen.

Filmen kommer att sändas följande gång i Malax lokal-tv 25 april och 27 april i samband med firandet av den nationella veterandagen den 27 april.

 

Positiv respons

 

Exakt 80 år efter vinterkrigets avslutning, den 13 mars 2020, deltog Leif Skinnar och hans fru Karin i de högtidliga och stämningsfulla uppvaktningarna vid krigargravarna i Malax.

– Efteråt kände jag mig mycket berörd och emotionellt engagerad. Så pass mycket att tankarna snurrade i huvudet och jag inte fick tag i sömnen följande natt.

– När jag såg mig själv i spegeln var det en annan man jag betraktade. Jag var helt enkelt tvungen att skriva ner ord och kommentarer som jag hade inom mig, säger Leif.

Det som Leif tecknade ner började småningom utforma sig till en veteransång. Under de följande veckorna fortsatte han att finslipa sångens text och melodi.

– Melodin skrev jag först ner för hand. Sedan skickade jag den till min spelkompis Kenneth Granback för kontroll. Efter att ha kollat bland annat ackord och takter skrev Kenneth ut noterna på dator. Först på långfredagen den 10 april var låten klar.

 

Refrängen i Leifs låt ”En gammal man” beskriver lyckan och lättnaden över att kunna leva i ett fritt land. Låten speglar tre gamla mäns tankar och perspektiv: en frihetskrigare, en frontveteran och låtskrivaren själv.

– På grund av coronakrisen kunde jag inte presentera ”En gammal man” förrän i september då jag deltog och uppträdde på frontveteranföreningens årsmöte på Strandmölle. Låten togs emot väl och Jalle Silfver sade att vi definitivt borde göra någonting mera av det här, fortsätter Leif som även leder den lokala gruppen Allsångspatrullen.

Frontveteranföreningen tog kontakt med Bertel Widjeskog och Sten Pettersson från Jakobstadsnejdens Krigsveteraner för att höra sig för om en inspelning kunde göras i den traditionskorsu som har uppförts i Bennäs. Responsen var omedelbart positiv och bandningarna kunde förverkligas i november. Framträdandet i Bennäs har tagits med i ”Minnen från krigen”-filmen.

Med dragspelaren Bror Svenns som vapendragare stod Leif Skinnar för sång och gitarrspel i den onekligen speciella korsumiljön. Vid sidan av den färska, egna låten framförde Leif och Bror även frontsången ”Jandebavisan” som finns antecknad i ett av de fem sånghäften som hade ägts av Leifs far, frontveteranen Harald Skinnar (1916-2004).

– Jag upptäckte sången efter min fars bortgång 2004. Texten till ”Jandebavisan” är skriven av Jakobstadsbon och frontveteranen Jonas Enbacka 1942. Min far var bekant med och umgicks ibland med textförfattaren. I samband med korsubesöket i Bennäs träffade vi även Jonas son Wolff Enbacka.

”Jandebavisan” visade sig vara en obekant sång för frontveteranerna. Den ska sjungas till den gamla schlagermelodin ”Lili-Marleen”.

– Textmässigt beskriver Jandebavisan det enformiga, händelselösa och långtråkiga ställningskrig som var aktuellt 1942. Österbottniska trupperna var i flera år stationerade i Jandeba som är en biflod till Svir. Det handlar det om en cirka 20 meter bred å som flyter genom ett bysamhälle.

– Det uttrycktes en allmän förhoppning om att kunna vara någon annanstans än i Jandeba nästa höst. Men vistelsen skulle i praktiken komma att förlängas med ett och ett halvt år, fortsätter Leif.

 

13 kvarvarande krigsveteraner

Frontveteranföreningen Kamraterna är grundad 1969. Rekryteringsområdet spänner över området mellan Sundom i norr och Norra Pörtom, Bergö och Korsnäs i söder.

– Idag har föreningen 85 medlemmar. När verksamheten var som störst fanns det över tusen medlemmar, fruar och anhöriga till krigsveteraner medräknade, säger föreningens ordförande Jarl Silfver. Det handlar om ett led som successivt glesnar från år till år. De yngsta krigsveteranerna är numera i 95-årsåldern.

– Antalet kvarvarande veteraner i vårt område är 13 för närvarande. De är mellan 95 och 103 år gamla. Äldst i gruppen är Levi Backholm från Sundom, säger Jarl.

Frontveteranföreningen Kamraterna har varit mycket aktiv under årens lopp. Inte minst har föreningens sommarresor varit ett populärt inslag.

– Under fjolåret satte coronan stopp för resandet. Innan dess har vi mestadels gjort utflykter inom Österbotten. Längre tillbaka i tiden gjordes det utlandsresor exempelvis till Norge och Danmark, berättar Jarl.

Till de årliga höjdpunkterna hör en veteranfest på Nationella veterandagen och uppvaktningar vid krigargravarna i samband med de stupades dag och självständighetsdagen.

Julfest på trettondagen i Sundom prästgård samt rekreationsläger på Österhankmo lägergård och Härmä Rehab är exempel på andra evenemang som hör till det årligen återkommande programmet.

– Tanken är att den här frontveteranföreningen ska fortsätta i form av en traditionsförening i framtiden, säger Leif som är den senaste personen som har anslutit sig till Kamraterna.

Leif Skinnar
Leif Skinnar skrev sången ”En gammal man” spontant efter att ha deltagit i uppvaktningarna vid krigargravarna i Malax den 13 mars 2020- exakt 80 år efter att vinterkriget tog slut.

”En gammal man” (Leif Skinnar 10.4.2020)

 

1) I min barndom kände jag en liten gammal man

En mager gubbe med korta, krumma ben

Med häst och släde man honom på vägen ofta fann

Från tidig morgon tills timmen hann bli sen

Redan år nittonhundra arton var han med

När Finlands frihet skulle krävas ut

En solig vårdag möttes vi ett leende sig spred

Hans ögon lyste och sen han sa till slut:

 

 

Refr. ”Tänk att få leva i ett land som vårt

Ett land vi kallar både ditt och mitt

Fastän vi haft det ganska svårt

Ibland fått slita riktigt hårt

Så får vi alltjämt andas djupt och fritt

 

 

2) I vuxen ålder kände jag en bister, gammal man

Med skallig hjässa och stål uti sin blick

Rak som en fura, långsam gång hans hållning den slog an

På dem han mötte när han var ut och gick

I sin ungdom hade han fått order lämna allt

Blev kallad in till försvaret av vårt land

En vacker morgon möttes vi han bad mig göra halt

Tog så till orda i det han tog min hand

 

Refr:

 

3) I en spegel i mitt hus jag ser en gammal man

Med trötta ögon och slappa anletsdrag

Var har jag honom sett förut, ej minnas det jag kan

Hur kom han in hit och varför just idag?

Tycks ha väntat här på mig, vill säkert någonting

Just då han säger: ”Minns gåvan som du fått

Av dem som kämpat för vår skull nu blir det ditt beting

Förvalta gåvan nu faller på din lott”

 

Refr: